Mediacja uwolni od kredytu

JAK UWOLNIĆ SIĘ OD KREDYTU?  Bank , Bank będzie decydował. Bank dał kredyt. Bank, ale spokojnie jest MEDIACJA.

JAK BYŁO?    Była miłość, wzieliście kredyt- solidarnie zostaliście dłużnikami Banku, który dał Wam pieniądze na mieszkanie, a może dom.

JAK JEST?     Miłości już nie ma, ale nadal łączy Was kredyt. Jest mieszkanie lub dom z obowiązkiem spłaty kredytu.

JAKIE MOŻLIWOŚCI W MEDIACJI  wystarczy przyjść na mediacje i szukać dróg:

-         ROZWIĄZANIE sprzedać mieszkanie, dom. Oddać bankowi co jego i  resztą się podzielić. Jednak- ktoś musi  zająć się sprzedażą a to-może trwac długo. Możecie obnizyć cenę- kupiec będzie szybciej, ale strata dla Was większa. Czasami ekonomicznie, w ogóle nieopłacalne. Najgorsze rozwiązanie-do tej pory żaden klient nie szedł tą drogą.Taka  droga jest i  dlatego o niej powiem.

- ROZWIĄZANIE Meditor pomoże  wymediować między Wami -porozumienie Ugodę-o treści takiej jak potrzebuje Bank- wzajemnie rozliczycie  się w sposób najbardziej dla Was dogodny z uwzględnieniem Waszych możliwości finansowych.                                                       Następnie obydwoje idziecie do Banku z Ugodą i załatwiacie formalności bankowe.                 Koniec - Sąd zatwierdza Ugodę na jednej rozprawie i następuje zmiana w Księgach Wieczystych.

MEDIATOR POWIE JAK ROZWIĄZAĆ PROBLEM GDY JEDEN Z WIERZYCIELI NIE MA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ.

     UWAGA- MEDIACJA UWALNIA OD KREDYTU I MAŁŻEŃSTWA  I PARY  BĘDĄCE W ZWIĄZKACH NIEFORMALNYCH