Brak wideoklipów

Nowe zasady w programie 500+

Wszyscy  rodzice starający o świadczenie 500 plus muszą potwierdzić fakt ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica.

NIie trzeba występować  do sądu z pozwem o alimenty, wystarczająca będzie ugoda zawarta przed mediatorm (  potem zatwierdzona przez sąd)

W mojej   KancelariI Mediacyjnej uzyskasz   wszystkie potrzebne dokumenty i ugodę,                           W JEDEN DZIEŃ ( koszty mediacji ustalane indywidualnie, zagraniczne  również)

Konieczne dokumenty:

    -dowody osobiste rodziców dziecka 

    -Akt Urodzenia dziecka  ( lub dzieci )

                                             dane z dokumentów:

1. dane z dowodu matki imię nazwisko, adres zamieszkania: ulica,numer domu, miasto,  numer serii dowodu, PESEL    

2. Dane z dowodu ojca ( takie jak z dowodu matki )

3.imię, nazwisko dziecka, data urodzenia, nr Zupełnego aktu urodzania dziecka  wydanego przez USC , 

4.numer konta  bankowego na które będa przelewane alimenty i wysokość alimentów

5. Oświadczenie od ojca i matki WZÓR 

OŚWIADCZENIE OJCA

mój dochód miesięczny wynosi ….... brutto.

Zatrudniony jestem w.................

.pracuję na stanowisku …............

 

* mam kredyt w Banku PKO, rata kredytu ok. 1000zł

* nie mam innych zobowiązań alimentacyjnych, kredytowych

* nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie egzekucyjne.

* płacę alimenty na.........w wysokości.......................... 

                                      OŚWIADCZENIE MATK

 miesięczny koszt utrzymania mojej córki /syna …..... wynosi miesięcznie ok.600 zł, w tym : wyżywienie, środki czystości,pieluchy/podręczniki, ubrania, zabawki, lekarstwa,opłaty za mieszkanie, koszty okazjonalne- urodziny, święta, specjalna dieta

Dziecko mieszka ze mną i jest pod moją stałą opieką.

*Aktualnie jestem na urlopie macierzyńskim, a od stycznia na wychowawczym.

*Pracuję w................................na stanowisku...........zarabiam..................

*finansowo wspiera mnie rod

 

         KROK PO KROKU :

1. zadzwoń do Kancelarii Mediacyjnej

2. przekaż dane i umów spotkanie w Kancelarii

3. podpiszcie Ugodę,którą złożycie w Sądzie

5. Sąd zatwierdzi Ugodę 

     6.  możesz  składać wniosek o świadczenie 500+

        koszt ustalany indywidualnie, zależy od skomplikowania sprawy