MEDIACJA ROZWODOWA czyli JAK NAJSZYBCIEJ DO NAJLEPSZEGO ROZWODU

ROZPOCZĄĆ:

zadzwonić 660 610 763, opłacić pierwsze spotkanie przelewem. 

PIERWSZE SPOTKANIE:

Informacyjne- dla niezdecydowanych- po którym zdecydujecie czy mediacja spełnia Wasze oczekiwania. Dla już zdecydowanych, pierwsze spotkanie rozpoczyna mediacje.

GDZIE  MEDIACJE ?

 W komfortowym, bezpiecznym miejscu, z zapleczem biurowym. W Kancelarii Mediacyjnej  w Gdyni, Pl.Kaszubski 8/205

KIM BĘDZIECIE W MEDIACJI?

 Stronami.W mediacji są strony, dwie: mąż  i żona.Strony równe, nie ma strony lepszej, gorszej.

CZY MUSCIE PRZYJŚĆ RAZEM?

 Najlepiej razem i zazwyczaj tak jest. Nie musisz , jak nie chcesz, wolisz spotkać się tylko z mediatorem z różnych powodów,wówczas mediator spotyka się z każdą ze stron oddzielnie lub  np. mailowo.

PO CO MEDIATOR W ROZWODZIE?

Prawnik-mediator Teresa Jarkiewicz , "adwokat " stron. Działam w interesie dwóch stron. Nikogo nie faworyzuję, nikomu nie przyznaję racji. Mówicie  mi wszystko, by usłyszeć co można z tym zrobić, czy prawo na to pozwala. Na tacy dostaniecie przepisy prawne, które wyjaśnię.Wybieracie sami bo tylko Wy najlepiej wiecie  co jest dla Was najlepsze.

CO DOSTANIECIE W MEDIACJI?

Nie wszystko czego chcecie, ale maksymalnie wszystko co możecie  mieć w swojej sytuacji.

O CZYM ZDECYDUJECIE?

 O wszystkim co w Waszej sytuacji jest dla Was ważne, co uznacie za istotne np.jak podzielić majątek , co z domem, co z samochodem,jaka wysokość i sposób płacenia alimentów,  jak będziecie kontaktować się z dziećmi po rozwodzie, z dziećmi,z kim będą mieszkać dzieci,  w jaki sposób korzystać z mieszkania po rozwodzie, jak podzielić  firmę, co zrobić z kredytem bankowym i innymi wzajemnymi zobowiązaniami i inne.

JAKĄ ROLĘ MA  MEDIATOR?

 Mediator-prawnik, wie czego oczekuje  Sąd by wydać wyrok rozwodowy. Mediator czuwa nad zgodnością  ustaleń z prawem; jest przewodnikiem stron; powie co należy ustalić by Sędzia nie miał wątpliwości by orzec rozwód  na jednej  rozprawie.

CO DALEJ Z USTALENIAMI?

Mediator spisuje ustalenia  w dokumencie "Ugoda mediacyjna ustalająca warunki rozwodu", a gdy są dzieci dodatkowo dpokument "Rodzicielski Plan Opiekuńczo -Wychowawczy". Dokumenty te dołączone do pozwu należy wysłać do Sądu Okręgowego.

NARESZCIE KONIEC

Ja wszystko ustalone pozostanie czekanie na wyznaczenie  terminu rozprawy rozwodowej. A podczas rozprawy potwiedzieć  iż treść Ugody i RPOW jest zrozumiała i zgodne z wolą stron.

                  NAJLEPSZY ROZWÓD ZAMYKA JEDNE DRZWI I OTWIERA INNE.

   ETAPY DOJŚCIA DO NAJLEPSZEGO ROZWODU    

        1. Mediacja.

        2. Złożenie pozwu do Sądu Okręgowego z załączoną Ugodą.

        3. Oczekiwanie aż Sąd wyznaczy rozprawę.

        4. Rozprawa rozwodowa -  Sąd tylko zatwierdza Ugodę i jesteście rozwiedzeni.

 

http://pl.simplesite.com/pages/privacy-policy.aspx

Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (ustawa z dnia29.08.1997r., Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.).