Ile zapłacisz?

Jak zapłacisz?

gotówką w Kancelarii  lub na konto                                                                                                                         25 1950 0001 2006 5287 6930 0001 

Sądowe po postanowieniu  sądowym

 

wystawiamy faktury                                                                             

 

  

OPŁATY ZA MEDIACJE :
ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
- gdy nie ma określonej wartości przedmiotu sporu-np rozwód, kontakty z dzieckiem 760 PLN
-sprawy gdzie określono wartość przedmiotu sporu np. o zapłatę - opłata za mediację to 1% wartości przedmiotu nie mniej niż 150 PLN plus jednak nie więcej niż 2.000 PLN plus koszty Kancelarii ok. 600 PLN

Tehttp://pl.simplesite.com/pages/privacy-policy.aspx

Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (ustawa z dnia29.08.1997r., Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.).kst uzupełniający twojego cennika