Zimowo zapraszam.

Kto będzie mediatorem?

TWOIM MEDIATOREM JEST Teresa Jarkiewicz - prawnik - mediator, stały mediator sądowy wpisana na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku - właściciel Kancelarii Mediacyjnej.  MEDIACJE W GDYNI, GDAŃSKU I SOPOCIE       

JAKĄ WIEDZĄ SZCZYCI SIĘ  MEDIATOR Wydział Prawa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Studia Podyplomowe Zarządzania Adminstracją, Studia Podyplomowe Mediacje Sądowe i Pozasądowe Wyższej Szkoły Gdańskiej  

POZA KANCELARIĄ  SPOTKASZ TERESĘ JARKIEWICZ- w Platformie Przedsiebiorczości "Klucz" gdzie jest mentorem, w organizacji przedsiębiorców Pracodawcy Pomorza na spotkniach, w Gdyńskie Centrum Wspierania Przesiębiorczości  na bezpłatnych dyżurach, w Polskim Centrum Mediacji, które wspiera.

        BEZPŁATNE DYŻURY NA KTÓRE ZAPRASZAM:

W SĄDZIE REJONOWYM GDAŃSK - POŁUDNIE  ul. 3 Maja 9aW KAŻDY PIĄTEK 10.00-12.00 

W SĄDZIE OKRĘGOWYM W GDAŃSKU  ul.3 Maja  9 W KAŻDY PIĄTEK 12.00-14.00 

W SĄDZIE REJONOWYM W SOPOCIE ul. 1 Mjaa 10 W PONIEDZIAŁKI 10.00 0- 12.00

W SĄDZEI REJONOWYM W GDYNI  Pl. Konstytucji 5 WE WTORKI                                                                                           

                 GDZIE MEDIUJEMY?  GDYNIA, GDAŃSK SOPOT

 W KanncelariI Mediacyjnej w Gdyni przy Pl.Kaszubskim  8/205 , budynek Gdyńskiego Centrum Biznesu oraz GDAŃSK, SOPOT

                JAK ZACZĄĆ MEDIACJĘ?

zadzwonić:tel. 660 610 763       lub wysłać mail:   teresa.jarkiewicz@gmail.com   

lub przyjść na ( bezpłatne ) spotkanie informacyjne w Sądach

                 CO W TEJ MEDIACJI?

 Sprawy:cywilne,rodzinne, gospodarcze,pracownicze np.rozwód,alimenty,separacja,podział majątku, uwolnienie od kredytu,o zapłatę, dochodzenie odszkodowania,o zapłatę, roszczenia wierzyciel-dłużnik,niewykonanie umowy, nienalezyte wykonanie umowy, obsługa firm - umów i wiele innych.

                 CO BĘDZIESZ MIAŁ Z MEDIACJI ?

 ustalę warunki, ,na jakich chcecie by Sąd orzekł w Twojej sprawie. Wyrok sądowy już na  pierwszej rozprawie.   

               NIE UNIKNIESZ MEDIACJI GDY:

 • chcesz rozwodu;
 • chcesz uwolnić się od kredytu;
 • ktoś jest Tobie winien pieniądze; 
 •  masz problem z niepłacącym kontrahentem;
 •  chcesz separacji;
 •  chcesz podzielić majątek;
 • chcesz ustalić, podwyższyć lub zmniejszyć alimenty;
 •  masz konflikt w związku partnerskim;
 •  masz spór z kontrahentem, partnerem biznesowym;
 •  wszedłeś w konflikt ze swoim pracownikiem lub pracodawcą;
 •  konieczne jest ustalenie kontaktów, opieki nad Twoim małoletnim dzieckiem;
 •  Twojemu związkowi małżeńskiemu grozi rozpad, ale są jeszcze widoki na jego    utrzymanie;
 •  jesteś w sporze z sąsiadem, który nie chce pokryć kosztów remontu części wspólnej  budynku;
 •  masz roszczenia o naprawienie wyrządzonej Ci szkody;
 •  masz konflikt z synową, teściową, zięciem lub teściem;
 •  masz konflikt w rodzinie zastępczej lub adopcyjnej;
 •  masz problem z nieuczciwą konkurencją;
 •  wszedłeś w konflikt sąsiedzki lub we wspólnocie mieszkaniowej;
 •  masz konflikty w pracy; 
 •  masz problem ze skargami kontrahentów lub klientów;
 •  tkwisz w sporach budowlanych;
 •  tkwisz w sporach  o zawracie, należyte wykonanie lub rozwiązanie umowy  handlowej;
 •  tkwisz w sporze w związku z prowadzeniem swojej działalności gospodarczej               W innej sprawie PYTAJ 660 610 763  

     JAKA JEST MEDIACJA?   

      *SZYBKA *BEZ STRESU  *NA WARUNKACH KLIENTA  *KONKURENCYJNA CENOWO

                  TRZEBA MEDIOWAĆ ?

od 1 stycznia 2016 r. jest OBOWIĄZEK informowania już w pozwie, czy była próbę mediacji, przed skierowaniem sprawy do sądu. Jeśli nie, trzeba wyjaśnić przyczyny.

 

W Kancelarii Mediacyjnej każdy przedsiębiorca otrzymuje RABAT NA  MEDIACJĘ:        http://www.pracodawcypomorza.pl/programrabatowy

 

http://pl.simplesite.com/pages/privacy-policy.aspx

Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (ustawa z dnia29.08.1997r., Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszam

http://pl.simplesite.com/pages/privacy-policy.aspx

Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (ustawa z dnia29.08.1997r., Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.).